موارد احتیاط

این رنگ مو مناسب استفاده افراد زیر 16 سال نمی باشد.
در موارد زیر از رنگ کردن مو بدون مشورت با پزشک بپرهیزید:
       1. سابقه حساسیت به خالکوبی با حنای سیاه
      2. حساسیت بسیار شدید پوستی به رنگ موهای معمول
      3. زمانی که پوست موی سر شما دارای علائم حساسیتی و آلرژی فعال است.
در صورت بروز هر گونه واکنش آلرژیک مانند خارش شدید، کهیر و بثورات پوستی خارش دار قبل از رنگ کردن مجدد با پزشک خود مشاوره فرمایید .
در موارد بسیار نادری ممکن است تغییر رنگ پوست در محلی که رنگ شد ه دیده شده است که معمولاٌ گذرا است .هر گاه احساس خارش غیر عادی و یا درد در پوست خود داشتید رنگ کردن را متوقف کنید .
اگر موی خود را با حنا رنگ کرده اید، تا رفتن اثر حنا از موی خود از ناتورتینت استفاده نکنید.
رنگ را دور از دسترس کودکان نگاه دارید .
اگر در هنگام رنگ کردن مو، رنگ به چشمتان پاشید با مقدار زیادی آب چشم خود را شسته و در اولین فرصت توسط چشم پزشک ویزیت شوید.
همیشه برای رنگ کردن مو از فضایی که تهویه خوبی دارد استفاده کنید.
این رنگ مو برای رنگ کردن موی صورت مناسب نیست.
ابرو و مژه خود ر ا به هیچ وجه با ناتورتینت رنگ نکنید.

چگونه با ناتورتینت مو را رنگ کنید