انتخاب رنگ مو

تجربه نشان داده که مناسب ترین رنگ برای چهره شما رنگی است که یک درجه روشنتر و یا تیره تر از رنگ موی اصلی شما باشد.
به هر میزان که می خواهید می توانید رنگ موی خود را در یک بار رنگ کردن مو تیره کنید.

برای روشنتر کردن مو باید در هر مرتبه رنگ کردن مو یک یا دو درجه موی خود را روشنتر کنید.

برای انتخاب رنگ موی مناسب میتوانید به جدول رنگها مراجعه فرمایید

چگونه با ناتورتینت مو را رنگ کنید