تست رنگ مو

پیشنهاد می گردد برای اینکه بهترین نتیجه را از رنگ مو بگیرید و بتوانید رنگ مورد دلخواه و زمان رنگ گرفتن مو را به دقت مشخص نمایید تست رنگ مو را انجام دهید.

1) تکه کوچکی از مو به اندازه 3 سانتی متر را از پشت سر و لایه های زیرین مو که بیشترین میزان رنگ خاکستری را دارد جدا نمایید. بهتر است با استفاده از چسب نواری قطعه انتخاب شده را از انتهای مو جدا کنید تا تمام مو رنگ نگیرد.
2) تکه موی انتخاب شده را با رنگ موی مخلوط شده برای تست حساسیت و در صورت نداشتن مخلوط آماده از قبل با مخلوط حاصل از ترکیب چند قطره رنگ و به همان میزان آماده ساز ، کاملاٌ آغشته کرده و سعی کنید بقیه موها را با استفاده از گیره مو یا شانه از تکه موی تست جدا کنید.
3) بین 30 تا 40 دقیقه فرصت دهید تا مو رنگ بگیرد.
4) هنگامیکه رنگ مو به شکل دلخواه درآمد هم رنگ مورد نظرتان را یافته اید و هم زمان لازم را برای رنگ گرفتن مناسب مویتان بدست آورده اید.