جدول رنگ موی ناتورتینت

جدول رنگ مو می تواند دیدی کلی از رنگی که بعد از استفاده از رنگ موها بدست خواهید آورد به شما می دهد. بر اساس تجربه می توان گفت تا دو درجه روشنتر و یا تیره تر از رنگ موی طبیعی شما بهترین رنگ مناسب با پوست شما خواهد بود.
شما می توانید رنگ موی خود را به هر اندازه که دوست دارید در بار اول تیره نمایید. اما برای روشن کردن موی خود در هر بار فقط می توانید تا دو درجه موی خود را روشنتر کنید. حال اگر تمایل دارید درجه رنگ موی خود را خیلی روشنتر از رنگ موی طبیعی خود کنید باید در دفعات متوالی هر بار یک یا دو درجه از رنگ موی روشنتر استفاده کنید. به طور مثال اگر می خواهید رنگ موی خود را از 5N به 10N تغیر دهید ، ابتدا از 7N و نوبت بعد که موی خود را رنگ می کنید از 9N استفاده نموده و در بار سوم از رنگ موی 10N استفاده نمایید تا بهترین پاسخ را از رنگ کردن موی خود بدست آورید.

تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان