چگونه بهترین نتیجه را بدست آوری:

Naturtint اولین رنگ موی دائمی بدون مواد شیمیایی مضر و آمونیاک است. فرمول خاص این رنگ مو که مواد فعال آن از گیاهان گرفته شده، ضمن رنگ بخشیدن دائمی به مو، از پوست سر محافظت کرده و به مو حالت ابریشمی می دهد. Naturtint موهای خاکستری را به طور کامل و فقط در یک نوبت پوشش می دهد. فرمول طبیعی و سالم این رنگ مو باعث مراقبت حداکثری از مو و زنده تر شدن مو می گردد.
اگر چه Naturtint عاری از مواد شیمیایی مضر بوده و از مواد طبیعی گیاه تشکیل می شود، ولی ممکن است برخی افراد به مواد گیاهی نیز حساسیت داشته و واکنشهای نامطلوب حساسیتی را در این افراد بروز دهد. به همین دلیل توصیه می کنیم دستور استفاده را به دقت مطالعه کرده و برای اولین بار از تست حساسیت پوستی استفاده نمایید. در ادامه مطالب زیر را خواهید یافت.